Navigace

Obsah

Obecní kronika

Z pramenů farní pamětní knihy, školní kroniky a zápisků místních obyvatel je zaznamenáno několik důležitých poznámek k historii obce.

20. května v tomto roce byl slavnostně uveden první místní kněz Hr. Daniel Czykanek

15. listopadu se objevili první Francouzi, obsadili farní dvůr. Po bitvě u Slavkova obsadili Horní Břečkov zcela.

během 5., 6. a 7. ledna, po uzavření míru, opustili Francouzi Horní Břečkov. Koncem února byl při velké vichřici smeten kříž z věže.

14. července přišli Francouzi podruhé, na faře bydleli dva důstojníci, avšak již v listopadu obec opustili.

byla ukončena stavba školy.

hřbitov byl přemístěn od kostela mimo obec směrem na Lukov.

16. května bylo započato s rozšířením kostela a již 23. října téhož roku bylo dokončení slavnostně posvěceno Znojemským arciknězem a okresním děkanem Antonem Woschou.

3. dubna se zde sedláckým rodičům narodil učitel kostelního chóru, varhaník a skladatel Georg Sicherka. Který nakonec zakotvil a proslavil se v Hatzfeldu.

nový hřbitov za obcí dostává kamennou zeď.

je velké krupobití a veškerá úroda je zničena. Lidé jsou zoufalí, neboť ví, že bude krutá zima s malými zásobami.

byl restaurován kostel.

blesk udeřil do kostelní věže, aniž ji zapálil.

28. srpna vypukl velký požár před posvícením. Několik domů zcela vyhořelo.

byl restaurován kostel.

velice krutá zima

23. a 24. května veliký mráz poničil zcela úrodu. 14. června se ukázal ve vesnici první Pruský voják, jezdec a 15. července bylo ve vesnici již 4000 mužů. Pochodovali směrem na Hardegg, další den se znovu vrátili. 3 hodiny kempovali u kříže při Milíčovské cestě a pokračovali na Znojmo. Občanů obce se tenkrát zmocnil panický strach a schovávali se v lesích a na louce u Dyje. 15. července musela obec dodat Prusům 10 metráků ovsa, 10 metráků sena a tučný kus hovězího dobytka. Jako by těch katastrof nebylo dost, tak 19. července propukla velká průtrž mračen a došlo k zaplavení obce. Tento rok byl vůbec nešťastným, neboť ke všem těm katastrofám se zde vyskytla ještě cholera a v celém farním svazku zemřelo 18 osob. 4. září se již začalo blýskat na lepší časy, neboť Prusové začali opouštět obec.

13. května přišlo velké krupobití a spadlo velké množství vody, totéž se opakovalo 4. června a 13. června, bouřky následovaly i 15. června v předvečer Božího Těla a 15 hodin odpoledne přišlo tak strašné krupobití, ž poničilo zcela úrodu, polámalo stromy a na střechách způsobilo značné škody. Kusy ledu vážily asi 30 dkg a dosáhly až 1 m výšky. Ještě v sobotu 18. června se nalezly kusy ledu o váze 20 dkg. V tomto roce nebyla žádná úroda, jen oves a krmivo dorostlo. Co je zajímavé:
sousední obec Lesná zůstala nedotčena.

dlouhosáhlé deštivé počasí zničilo veškerou polní úrodu.

byla započata stavba nové školy dle plánů místního architekta Hanse Worresche. Veškeré cihly na stavbu dodává místní cihelna.

stavba školy byla dokončena a vysvěcena s velikou slávou.

byl založen „Dobrovolný hasičský sbor“. Prvním velitelem se stal učitel Alois Jakusch. V témže roce byla postavena i nová zbrojnice.

28. června byl v Sarajevu zavražděn následník trůnu Franz Ferdinand a jeho žena. Na válečných polích padlo 14 mužů z Horního Břečkova.

4. března, při demonstraci sudetských Němců byla obec obsazena českými vojáky. Ruční granát byl vržen do brány mlékárenské společnosti.

obec postavila na památku obětem 1. světové války pomník:
šedý broušený obelisk s kopulí a letícím orlem.

dům mlékárenské společnosti, který byl postaven v roce 1913 byl přestavěn a zvětšen pro mlékárenské účely. Čerstvé mléko bylo dodáváno do Znojma a vyrábělo se zde čajové mléko, smetanový sýr Romadúr, tvaroh a další mlékárenské výrobky.

renovuje se kostelní věž. Do kopule věže se vkládá nová dokumentace a opravují se věžní hodiny.

dochází k elektrifikaci Horního Břečkova, kostel a mlékárna dostávají elektrické osvětlení.

blesk udeřil do kostelní věže, požár byl rychle zlikvidován místním hasičským sborem, který právě odjížděl k požáru do Čížova.

v červenci byla velká průtrž mračen a blesk udeřil do věže kostela, zcela zničil kopuli a pak přeskočil na dům č. 22, který zcela zničil.

v obci sídlila jednotka zbraní SS, měla zde sklad zbraní v lesích směrem k Čížovu byly sklady střeliva a pohonných hmot.

přišel konec druhé světové války. První sovětské tanky přijely do vesnice od Hardeggu přes Čížov. Němečtí obyvatelé byli vystěhováni přes Hardegg do Rakouska. Vesnici osídlili čeští obyvatelé. I přes všechny zlé časy byla mlékárna stále v provozu. Letos byla založena v Horním Břečkově i Lidová škola zemědělská , která fungovala do roku 1950.

v tomto roce postihlo celou zemi velké sucho a byla ohrožena veškerá úroda, tudíž nebylo ani čím krmit zvířectvo. Pomoc přišla ze Sovětského svazu. V tomto roce bylo zavedeno i elektrické vedení do Čížova.

obec byla jednou z prvních, kde bylo založeno strojní družstvo a zakrátko jedno z prvních JZD na znojemském okrese. Postupem času se družstva různě slučovala do větších celků až po „Sametovou revoluci“. Po revoluci zůstalo JZD Horní Břečkov nyní Podyjí a. s. složeno z následujících obcí : Horní Břečkov, Vracovice, Lesná, Onšov a Čížov.

- v tomto roce byl zastaven provoz v mlékárně a mléko se začalo vozit do mlékárny ve Vranově nad Dyjí.
- škola a školka zůstaly v provozu a vzhledem k tomu, že bylo v obci dostatek dětí, byly otevřeny dvě třídy. Později byla dokonce otevřena i družina. Místní školu navštěvovaly děti z Horního Břečkova, Vracovic a Čížova.
- bylo v obci otevřeno i kino v budově tehdejší tělocvičny (dnešní kulturní dům). Do této doby byly promítány pouze němé filmy v budově místní školy.
- ve vesnici fungoval také Sokol, jehož cvičenci se v roce 1948 zúčastnili Sokolského sletu v Praze. Z dalších sdružení zde fungovala např. skupina ochotníků, která hrávala divadla (např. Lucerna), dále sdružení chovatelů drobného zvířectva, myslivci, včelaři, sbor hasičů, později svaz žen a svaz mládeže.
- Obec Horní Břečkov byla spojena s Čížovem v jednu obec. Několik let byly s Břečkovem spojeny i Vracovice.
- Společnými silami občanů Horního Břečkova a Čížova byl vybudován rekreační rybník na potoku zvaném Klaperák mezi obcemi.
- V Horním Břečkově byl vybudován velký moderní kulturní dům spojený s budovou obecního úřadu.